W Polsce sąd rozłożyłby ręcę i powiedział „skazuje Pana na 13 lat ciężkich robót w kamieniołomie i że jest to minimalny wymiar kary…”

Jeśli chodzi o prowadzenie spółki LTD, bardzo często mylone pojęcia to „Annual accounts” oraz „Annual return”. Mylimy te dwa pojęcia oraz terminy w jakich należy składać te sprawozdania z działalności spółki. Również jeśli chodzi o firmy uśpione to mamy całkowicie inny zestaw obowiązków.

Annual return to sprawozdanie roczne z działalności spółki

Sprawozdanie roczne z działalności spółki LTD musi zawierać dokładne i aktualne dane na temat spółki LTD na konkretny dzień. Spółka LTD musi składać takie sprawozdanie raz na 12 miesięcy aby potwierdzić że w Companies House (odpowiednik KRS w Polsce) wszelkie zmiany, które zaszły jeśli chodzi o udziały wspólników, lub ich danych.

Companies House sprawdzi te dane i zaktualizuje je w publicznym rejestrze jeżeli zaszły zmiany. Nie możemy używać „annual report” do zmiany innych danych niż kapitał zakładowy czy danych udziałowców.

Następujące dane muszą być zawarte w Annual return:
– Nazwa firmy oraz jej numer
– Data na jaki dzień jest zrobione sprawozdanie
– Adres biura rejestracyjnego firmy
– Adres SAIL (alternatywny adres kontroli – jeżeli używamy takiego. Jeżeli nie wiesz co to jest to najprawdopodobniej takiego nie masz)
– Kto jest dyrektorem
– Kto jest członkami zarządu
– Jaka jest wielkość udziałów w firmie
– Czym głównie zajmuje się spółka

Dyrektorzy spółki są odpowiedzialni za składanie dokładnego sprawozdania na czas do Companies House (odpowiednik KRS). Jeżeli firma ma sekretarza spółki, to dyrektor może delegować taki obowiązek na niego, ale nadal na nim spoczywa odpowiedzalność. Innnymi słowy, nawet jeżeli sekretarz zawali to odpowiedzialność jest dyrektora.

Musimy w ciągu roku złożyć minimum jedno sprawozdanie. (Co 12 miesiecy). Możesz złożyć te sprawozdania częściej, jedynym limitem jest odstęp 24 godzin pomiędzy nimi. Musisz również poczekać minimum 48 godzin od rejestracji firmy, zanim złożysz sprawozdanie roczne.

Termin złożenia sprawozdania rocznego.

Musisz złożyć sprawozdanie roczne w ciągu 28 dni od rocznicy założenia firmy, lub w ciągu 28 dni od rocznicy ostatniego złożenia sprawozdania. Czyli jeżeli złożyłeś sprawozdanie po 6 miesiącach działania firmy to następne musisz złożyć nie później niż 12 miesięcy i 28 dni później.

Companies House nie stosuje żadnych kar za nie złożenie sprawozdania rocznego, ALE, im dłużej czekasz tym bardziej poważna staje się sprawa. W Wielkiej Brytanii jest to przestępstwo kryminalne (criminal offence) jeżeli nie złożysz rozliczenia rocznego… Twoja firma może być oddana do sądu, a dyrektorowi mogą być postawione zarzuty i może być usunięty ze stanowiska. W poważnych sytuacja firma może być również wykreślona z rejestru.
Prawo angielskie rzadko mówi o konkretnych karach, o widełkach itd. W większości przypadków na wszystko patrzy się obiektywnie i ocenia się to jak dyrektorzy się zachowali, co robili, dlaczego stało się tak i tak.

To jest ogromna różnica jeśli chodzi o prawo i sądownictwo w Polsce. W Polsce mamy bardzo sztywne paragrafy, które niejednokrotnie mówią o minimalnej karze za popełnione przestępstwo. Wyobraźmy sobie sytuację, że dyrektor zachorował na ciężką chorobę i nie był w stanie złożyć sprawozdania rocznego. Sąd w Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej anulował by wszystkie kary i nakazał z urzędu działania, które pomogłyby człowiekowi. W Polsce sąd rozłożyłby ręcę i powiedział „skazuje Pana na 13 lat ciężkich robót w kamieniołomie i że jest to minimalny wymiar kary…”. Oczywiście sąd w Polsce powiedziałby to w sposób taki, że prawie nikt z nas by tego nie zrozumiał – dopiero po wydaniu kilofa i wskazaniu muru skalnego dowiedzielibyśmy się o co chodzi… Taki mały „żarcik”.

Wracając do tematu, możesz złożyć sprawozdanie roczne każdego dnia przed terminem powyższym, biorąc pod uwagę, że musimy podać informacje dokładne i podać datę na jaki dzień jest to sprawozdanie. Firmy czasami składają sprawozdanie roczne jeżeli zmieniły się date udziałowcy lub jego ilość/wartość udziałów.

Jak złożyć ANNUAL RETURN – sprawozdanie roczne:

Annual return możemy złożyć online lub pocztą w Companies House używając formularza AR01, poprzez firmę która pośredniczy w otwieraniu firm, lub możemy złożyć go sami online – kliknij na poniższy link:

https://www.gov.uk/file-an-annual-return-with-companies-house

Różnica pomiędzy sprawozdaniem rocznym a sprawozdaniem finansowym.

„Annual accounts ” – Sprawozdanie finansowe z działalnośći spółki LTD to nie to samo co sprawozdanie roczne (Annual return). Możemy łatwo pomylić te dwa sprawozdania oraz pomieszać daty o jakich musimy pamiętać. Sprawozdanie finansowe to raport z działalności finansowej spółki na koniec roku obrachunkowego/finansowego. Czasami to sprawozdanie nazywane jest „statutory accounts” i należy je składać raz do roku.

Co to jest ANNUAL ACCOUNTS (sprawozdanie finansowe)

Firmy zarejestrowane w Anglii (generalnie w UK) muszą składać sprawozdanie finansowe z działalności spółki z o.o. każdego roku. Jest ono nazywane annual accounts. Celem tego sprawozdania jest raportowanie o działalności finansowej spółki oraz wyliczenie ile dokładnie podatku „corporation tax” musimy odprowadzić do urzędu skarbowego (HMRC). Jest to obowiązek prawny każdego dyrektora spółki aby przygotować rozliczenie roczne dla Companies House (odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego) i HMRC (Urząd Skarbowy) każdego roku.

Co musi zawierać sprawozdanie/rozliczenie finansowe (annual accounts/statutory accounts).

– Rachunek zysków i strat
– Księgi rachunkowe
– Notatki/ uwagi o rozliczeniu
– Raport o dyrektorach
– Audyt (nie musimy przeprowadzać audytu jeżeli firma jest mała.
– Imię, nazwisko i podpis dyrektora firmy.

Kiedy nie musimy przeprowadzać audytu w spółce.

Twoja MAŁA firma kwalifikuje się do zwolnienia z przeprowadzania audytu jeżeli spełnione są conajmniej dwa z powyższych warunków:

– obrót roczny firmy wynosi poniżej 6.5 miliona funtów (sic!)
– Ma środki trwałe wartości poniżej 3.26 miliona funtów
– zatrudnia poniżej 50 pracowników

Jakie obowiązki ma Firma uśpiona? Dormant company

Dormant company / Firma uśpiona musi przygotować sprawozdanie finansowe z firmy uśpionej (Dormant accounts). Takie sprawozdanie ma tak zwany balance sheet i uwagi na temat sprawozdania finansowego. Taka firma nie musi również wysyłać nic do HMRC. Małe firmy mogą złożyć skrócone sprawozdanie rachunkowe do Companies House.

W jaki sposób i kiedy złożyć sprawozdanie finansowe (annual accounts) do Companies House i do HMRC.

Twoje pierwsze sprawozdanie finansowe musi być dostarczone do Companies House 21 miesiecy od daty założenia firmy. Ten okres pokryje zazwyczaj okres lekko powyżej 12 miesięcy, licząć od daty założenia (incorporation date) do daty referencyjnej księgowej (ARD). Dokładne tłumaczenie jest trudne :). Po pierwszym roku, sprawozdania będą pokrywały 12 miesięczne okresy i muszą być dostarczone w ciągu 9 miesiący od daty ARD.

Jaka jest moja data referencyjna ARD (accounting reference date)

Wszystkie firmy LTD dostają numer ARD kiedy rejestrują się w Companies House. Ta data to koniec roku finansowego firmy. W normalnych przypadkach pierwsza data ARD to będzie rocznica ostatniego dnia miesiąca kiedy została założona firma. Na przykład: Pan Adam założył firmę 04.06.2015. Data ARD będzie liczona 12 miesięcy od końca czerwca 2015. Czyli ARD powinna być 31.06.2016 Więc Sprawozdanie finansowe Pan Adam musi złożyć 9 miesięcy od daty ARD – czyli w Marcu 2017.

TUTAJ WARTO POWTÓRZYĆ ŻE PAN ADAM MUSI ZŁOŻYĆ ANNUAL RETURN – czyli sprawozdanie roczne 28 dni od rocznicy inkorporacji firmy. Czyli 28 dni po rocznicy założenia firmy wypada nam na 2.07.2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *